Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
de eerste de tweede de derde

 

Reinigen en ontsmetten van varkensstal

Top-ongediertebestrijding adviseerd iedere veehouder (met uitzondering van de pluimveehouder) minstens eenmaal per jaar stallen en hokken grondig te laten reinigen en onsmetten. Hiervoor moeten de stallen volledig leeg zijn, alle dieren moeten eruit verwijderd worden. In de intensieve veehouderij worden de dierenverblijven gereinigd en ontsmet bij iedere leegstand.
 
De infectiedruk is de concentratie aan ziektekiemen in de omgeving. Hoe meer dieren men houdt, hoe groter de infectiedruk en hoe belangrijker het is te reinigen en te ontsmetten om overdracht van ziektekiemen te voorkomen.
 
Reinigen van uw varkensstal:
Reinigen is het verwijderen van organisch materiaal. Dit is mest, urine, strooisel, melk, bloed, voedselresten, aarde, … Door een grondige reiniging wordt reeds 75% van de aanwezige ziektekiemen uit de stal verwijderd.
 
Ontsmetten van uw varkens houderij:
Met het ontsmetten bedoelen wij het doden van ziektekiemen in de omgeving (bacteriën, virussen, schimmels…). De werkzaamheid van een ontsmettingsmiddel wordt sterk beïnvloed door allerlei omgevingsfactoren, Top-ongediertebestrijding weet nauwgezet welke instructies te volgen om uw bedrijf succesvol te ontsmetten.