Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
de eerste de tweede de derde

 

werkwijze top-ongediertebestrijding: 


De aanpak van Top Ongediertebestrijding BV  bestaat uit vijf stappen die volledig zijn afgestemd op uw woning of bedrijf:

 

 1. Determinatie
  We bekijken van welke diersoort u (over)last heeft.
   
 2. Inventarisatie
  Vervolgens inventariseren we de verspreiding. We onderzoeken de plekken in en rondom uw woning of bedrijf waar we de diersoort kunnen verwachten.
   
 3. Planning & preventie
  We maken een bestrijdingsplan met informatie over het hoe en wanneer van onze ongediertebestrijding en stellen de te gebruiken bestrijdingsmiddelen en/of weringsmaatregelen vast. Daarnaast analyseren we wat u zelf kunt doen op bedrijfsmatig, bouwkundig en hygiënisch vlak om in de toekomst de overlast van ongedierte te voorkomen of tot een minimum te beperken.
   
 4. Uitvoering
  De ongediertebestrijding en weringsmaatregelen worden volgens het eerder gemaakte bestrijdingsplan uitgevoerd. 
   
 5. Controle
  De laatste stap bestaat uit een analyse van het effect van de uitgevoerde ongediertebestrijding/behandeling en de genomen weringmaatregelen. Zo nodig voeren we een nabehandeling uit.