Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!
de eerste de tweede de derde

Aanpak

 

Onze aanpak in ongediertebestrijding werkt

 

Top Ongediertebestrijding & Vogelwering streeft naar een zo natuurlijk mogelijke aanpak van uw ongedierteprobleem.

 

Onderhoudscontract

 

Bedrijven, agrariërs en winkels kunnen in overleg een service- en onderhoudscontract op maat samenstellen. Dat houdt in dat Top Ongediertebestrijding & Vogelwering uw bedrijf plaagdiervrij houdt tegen een gereduceerd tarief. Uiteraard houden we een nauwkeurige administratie bij. Vraag naar de mogelijkheden:
Mollen en woelratten


Wij zijn in het bezit van een vergunning voor het gebruik van fosforwaterstof pillen tegen overlast van mollen en woelratten.

 

Vergif is echter altijd ons laatste redmiddel!

 
 

De Vijf stappen van ongediertebestrijding


De aanpak van Top Ongediertebestrijding & Vogelwering bestaat uit vijf stappen die volledig zijn afgestemd op uw woning of bedrijf:

 

 1. Determinatie
  We bekijken van welke diersoort u (over)last heeft.
   
 2. Inventarisatie
  Vervolgens inventariseren we de verspreiding. We onderzoeken de plekken in en rondom uw woning of bedrijf waar we de diersoort kunnen verwachten.
   
 3. Planning & preventie
  We maken een bestrijdingsplan met informatie over het hoe en wanneer van onze ongediertebestrijding en stellen de te gebruiken bestrijdingsmiddelen en/of weringsmaatregelen vast. Daarnaast analyseren we wat u zelf kunt doen op bedrijfsmatig, bouwkundig en hygiënisch vlak om in de toekomst overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.
   
 4. Uitvoering
  De ongediertebestrijding en weringsmaatregelen worden volgens het eerder gemaakte bestrijdingsplan uitgevoerd.
   
 5. Controle
  De laatste stap bestaat uit een analyse van het effect van de uitgevoerde ongediertebestrijding en de genomen weringmaatregelen. Zo nodig voeren we een nabehandeling uit.